Wanneer is werkkleding belastingvrij?


Werkkleding is alleen belastingvrij als de werkgever deze ter beschikking stelt. De kleding blijft dan eigendom van de werkgever. Verlaat de werknemer op een bepaald moment het bedrijf, dan moet hij de kleding weer bij de werkgever inleveren. Werkkleding die de werkgever ter beschikking stelt, kan ook belastingvrij gereinigd worden. In de werkkostenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen ‘ter beschikking stellen’ enerzijds en ‘vergoeden’ of ‘verstrekken’ anderzijds. Bij ‘vergoeden’ koopt de werknemer de werkkleding zelf en krijgt daarvoor een vergoeding van de werkgever. Bij ‘verstrekken’ krijgt de werknemer de kleding van de werkgever en wordt hij ook de eigenaar daarvan. Op dat punt wijkt ‘verstrekken’ dus af van ‘ter beschikking stellen’. Werkkleding die een werkgever verstrekt of vergoedt – de werkkleding is dan dus eigendom van de werknemer – is in beginsel belast. Als dergelijke kleding wordt vergoed of verstrekt, kan dit wel worden ondergebracht in de vrije ruimte van 1,2% volgens de werkkostenregeling. De werkgever betaalt dan 80% eindheffing als die vrije ruimte tekort schiet. Werkkleding die een werkgever verstrekt of vergoedt, kan ook niet belastingvrij gereinigd worden. Het is wel mogelijk om de reiniging onder te brengen in de vrije ruimte.

Om de kleding belastingvrij ter beschikking te kunnen stellen, moet deze wel voldoen aan de voorwaarden. Er zijn diverse soorten werkkleding. Om te beginnen ‘echte’ werkkleding die eigenlijk alleen tijdens het werk is te dragen. Denk bijvoorbeeld aan de overall van een schilder. Verder is ook kleding die is voorzien van een logo, aan te merken als werkkleding. Ieder kledingstuk moet dan een logo hebben van minstens 70 cm2 en het logo moet verband houden met het betreffende bedrijf. Een uniform, waaraan werknemers van een bepaald bedrijf of beroep te herkennen zijn, is ook aan te merken als werkkleding. Ten slotte kan ook gewone kleding werkkleding zijn als deze aantoonbaar wordt achtergelaten op de werkplek.

Klik HIER voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.